Ciklus, Seminarji

25.10.2022 Kako uveljaviti pomoč zaradi povišanja cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

Webinar v okviru rednega letnega ciklusa za leto 2022:

KAKO UVELJAVLJATI POMOČ PO ZAKONU O POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA (ZPGVCEP)

Posvet bo vodila  predavateljica, gospa Lidija Gošnjak, davčna svetovalka ZDSS.

Posvetovanje bo potekalo 25. 10. 2022, od 12.00 do 13.30 ure, 

(to je druga polovička posvetovanja v okviru ciklusa, prvi del smo imeli 22. junija 2022).

Vsebina predavanja:

  1. Kdo je upravičenec do pomoči
  2. Katere pomoči so na razpolago
  3. Upravičeni stroški, obdobje ter izračun višine pomoči
  4. Oddaja in vsebina vloge za dodelitev pomoči
  5. Izplačilo pomoči
  6. Način ugotavljanja upravičenja ter vračilo pomoči od neizpolnitvi pogojev
  7. Računovodsko evidentiranje prejete pomoči in vračila pomoči ob neizpolnjevanju pogojev

V predavanje bodo vključene vse dopolnitve zakona, ki jih je sprejel Državni zbor in pojasnila Javne agencije SPIRIT kot pristojni organ.