Ciklus, Seminarji

Kako poslovati s tujino brez težav pri obračunu DDV

V okviru rednega letnega ciklusa za leto 2022 vas vabimo na posvetovanje v živo, na temo:

KAKO POSLOVATI S TUJINO BREZ TEŽAV PRI OBRAČUNU DDV

Posvetovanje bo:

27. septembra 2022, s pričetkom ob 09.00 uri

V prostorih Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, Celje

Posvet bo vodila predavateljica iz Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije,

mag Mojca Zupančič

Vsebina predavanja:

1.Čezmejne storitve – pravila, težave in pogoste napake

Pomembno pri storitvah, kaj dejansko vpliva na obdavčitev pri storitvah. Najpogostejše zmote in napake pri obdavčitvi. Pravila za določanje kraja obdavčitve storitev, pri katerih opažamo težave.

2. DDV pri določenih storitvah, ki so v praksi najpogostejše

Storitve, povezane z nepremičninami. Elektronske storitve na primerih. Seminarji in izobraževanja v tujini. Posredniške storitve. Unijska ureditev VEM za čezmejne storitve.

3. Trgovanje z blagom znotraj EU

Pridobitve in dobave blaga med zavezanci. Pravi in nepravi tristranski posli. Premiki blaga v drugo državo članico. Skladiščenje na odpoklic. Storitve, tesno povezane z dobavo blaga. Uporaba posebne ureditve za rabljeno blago.

4. Nekatere posebnosti in novosti pri dobavah blaga znotraj EU

Dobave na daljavo in Unijska ureditev VEM za čezmejne dobave blaga. Posledice nevključitve v ureditev VEM. Čezmejno poslovanje z zavezanci brez redne ID-številke za DDV. Prodaja blaga na sejmih.

5. Novosti pri poslovanju v tretjimi državami

Uveljavitev pravice do odbitka DDV pri uvozu. Kdaj se tujim davčnim zavezancem ni treba identificirati za DDV in kako je s pravico do odbitka DDV. Spremembe zakonodaje v okviru ukrepov COVID-19-50. In 54. Člen ZDDV-1. Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini. Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV v zadnjem obdobju.

6. Različni zapleti pri uvozu in izvozu blaga na primerih iz prakse

Cariski postopek 42 v drugi državi članici EU in pravilno evidentiranje. Carinski postopek 42 in tristranski posel. Postopek IOSS samo za blago pod 150 EUR. Težave pri ivajanju uvoza prek sistema IOSS