CELOLETNI CIKLUS POSVETOVANJ 2022

VSEM GOSPODARSKIM DRUŽBAM, SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, DRUŠTVOM IN DOLOČENIM UPORABNIKOM KONTNEGA PLANA

Vodjem računovodskih in finančnih služb

Zadeva: Ciklus posvetovanj v letu 2022

Obveščamo vas, da za abonente našega društva razpisujemo program posvetovanj, ki jih bomo organizirali v okviru vnaprej vplačanega ciklusa posvetovanj – abonmaja.

Predlog tem za ciklus posvetovanj v letu 2022:
1. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2021 za gospodarske družbe
2. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2021 za določene uporabnike kontnega plana
3. Davek na dodano vrednost
4. Spremembe davčnih predpisov in vpliv poenostavitev in predvidene debirokratizacije na
delo računovodje
5. Računovodski in davčni vidik virtualnih valut
6. Odgovornost računovodje pri zaznavanju goljufij in navideznih pravnih poslov
7. Priprave na izdelavo letnega poročila za leto 2022.

Program posvetovanja je okvirni in si pridržujemo pravico do sprememb v okviru aktualnih tem v skladu s spreminjanjem zakonodaje.

Cena ciklusa posvetovanj za leto 2022 znaša:
– za enega udeleženca 532,79 € + 22 % DDV = 650,00 €
– za dva udeleženca 778,69 € + 22% DDV = 950,00 €
– za tri udeležence 967,22 € + 22% DDV = 1.180,00 €
Za udeležence posvetovanj, ki ne bodo vključeni v rednem letnem ciklusu, bo cena posameznega posvetovanja 147,54 € + 22% DDV = 180,00 €, z vključenim okrepčilom v času odmora.

Posvetovanja bomo, v kolikor bodo razmere to dopuščale, delali v hibridnem ali v obliki Webinar-ja sistemu.
Posvete zunaj ciklusa posvetovanj bomo organizirali glede na aktualnost posameznih tem, o čemer vas bomo sproti obveščali, v glavnem preko elektronskih medijev (e-mail in spletna stran društva).
Vsem, ki boste prijavljeni v ciklus posvetovanj bomo po elektronski pošti pošiljali tudi obvestilnik in vas na ta način sproti obveščali o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem področju in trenutnih aktualnih zadevah.

Pričakujemo, da boste tudi letos sprejeli naše vabilo in se udeležili posvetovanj, ki so kot vedno ugodna izobraževalna oblika strokovne pomoči našim članom.

Prosimo, da priloženo naročilnico izpolnite (ne pozabite vaš e-mail naslov) in čimprej vrnete na naš naslov, po faksu štev: 03 548 40 10, ali po elektronski pošti: drfd.celje@siol.net,

V pričakovanju vašega naročila in nadaljnjega sodelovanja, vas lepo pozdravljamo.

PRIJAVNICA ZA CELOLETNI CIKLUS POSVETOVANJ 2022

Predsednica komisije za Predsednica DRFD:
strokovno izpopolnjevanje kadrov: Brigita Čokl, l.r.
Julija Krajnc, l.r.