Ciklus Posvetovanj v letu 2020

VSEM GOSPODARSKIM DRUŽBAM, SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, DRUŠTVOM IN DOLOČENIM UPORABNIKOM KONTNEGA PLANA Vodjem računovodskih in finančnih služb Zadeva: Ciklus posvetovanj v letu 2020 Obveščamo vas, da za abonente našega društva razpisujemo program posvetovanj, ki jih bomo organizirali v okviru vnaprej vplačanega […]