Pogoji uporabe in piškotki

OPOZORILO:

Splošni pogoji uporabe veljajo za uporabo celotne spletne strani, ob registraciji pa se uporabnik tudi zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe spletne strani DRFD Celje.

Z registracijo na spletni strani se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. Če se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, registracija ni mogoča.

Opis strani

Spletna stran DRFD Celje je vstopna točka za pridobivanje informacij iz naslova delovanja društva.

Prijava na spletni strani omogoča pregled dodatnih vsebin, ki so namenjene samo osebam in pravnim subjektom, ki so vključeni v Celoletni ciklus posvetovanj v tekočem letu.

Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) se nanaša na pogoje uporabe spletne strani ter predstavlja pravno veljaven sporazum med skrbnikom in uporabniki spletne strani.

Skrbnik spletne strani si pridužuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletne strani in izbrisa dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 

 

Dostopnost spletne strani

Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan vse dni v tednu. Skrbnik si pridružuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletne strani zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov povezaih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si skrbnik pridružuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa. Skrbnik ne jamči dostopnosti do spletne strani ob morebitnih izpadih v omrežjih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja (električno napajanje ipd.) ter ob višji sili.

Pravice intelektualne lastnine

Smo imetniki vseh avtorskih pravic na vsebini, objavljeni na Spletni strani. Gradiva na Spletni strani ne smete brez našega predhodnega  soglasja uporabljati v poslovne namene.

Na spletni strani, katere lastnik ste, lahko ustvarjate povezave na domačo Spletno stran na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju oz. na način, da se ne okoristite z našim ugledom neupravičeno. Prepovedano je objavljanje povezav na Spletno stran, ki nakazujejo ali bi lahko nakazovale na kakršnokoli povezovanje, sodelovanje ali potrditev z naše strani, ki pa ne obstaja.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli lahko umaknemo dovoljenje za objavljanje povezav na Spletno stran in/ali brez navedbe razloga zahtevamo, da takoj umaknete kakršnokoli povezavo na Spletno stran.

Namen obdelave in varstvo osebnih podatkov

Spletna strani za namene svojega delovanja in prijave uporabnikov hrani naslednje podatke o lastniku:

  • ime
  • priimek
  • email naslov
  • podjetje

Po izbrisu uporabniškega računa se iz zalednih sistemov izbrišejo vsi podatki uporabnika.

Skrbnik zagotavlja, da bo vse podatke, ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval, varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ) in Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov.
Skrbnik ne bo podatkov uporabnikov uporabil brez njihovega privoljenja, in jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar bodo uporabniki posredovali podatke, jih bo skrbnik uporabil izključno za potrebe posredovanja informacij oziroma dokumentov, ki jih bo zahteval. Skrbnik zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo nikoli zlorabil, jim pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil njihove zasebnosti.

Podatki uporabnikov ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi jim lahko kakorkoli škodovali. Osebni podatki uporabnikov se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Skrbnik zagotavlja, da bodo podatki po izpolnitvi namena izbrisani.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Tehnična pomoč

V primeru težav ali vprašanj se lahko uporabniki obrnejo na kontaktne podatke društva.

Kršenje pogojev uporabe

Skrbnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do prijave v profil uporabnika.

Če uporabniki s svojim ravnanjem povzročijo skrbniku kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjajo.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev uporabe

Skrbnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov.

Kaj so piškotki?

Spletna stran DRFD Celje za svoje nemoteno delovanje uporablja piškotke (cookies). To so kratka besedila, ki se odlagajo na vaši napravi, s katero dostopate do spletne strani. Piškotki shranjujejo podatke o vašem obisku, da je vaš naslednji obisk lažji, spletna stran pa tako bolj uporabna. Njihovo delovanje je popolnoma pod vašim nadzorom, saj lahko shranjevanje piškotkov po želji omejite ali omogočite.

Uporaba piškotkov

Z uporabo piškotkov je omogočena višja raven storitev, kot je shranjevanje potrdila o registraciji, izbira jezika in izboljšanje storitve. Na spletni strani uporabljamo t. i. lastne piškotke (first party cookies), ki omogočajo optimalno delovanje strani in ne shranjujejo vaših zasebnih podatkov.

Drugi piškotki (third-party cookies) spletni strani omogočajo meritev obiskanosti, vpogled v vašo interakcijo s spletno stranjo, prikaz relevantnih oglasov, skrb za varnost (pristnost uporabnikov, preprečevanje prevar) in podobno. Na takšen način si spletna stran zapomni vaše preference in izkušnje ter tako zagotovi enostavnejšo in izboljšano interakcijo s spletnim mestom.

Vrste piškotkov, ki jih uporablja spletna stran

Funkcionalnost: piškotki za funkcionalnost omogočajo, da uporabnik dostopa do temeljnih funkcij spletne strani, kot je npr. vpis v račun, shranjevanje izbranih nastavitev ter ohranjanje informacij, povezanih s sejo uporabnika. Ti piškotki ne shranjujejo zasebnih informacij uporabnika.

Statistika: piškotki omogočajo spletni strani shranjevati podatke kot so obiskanost strani, katere strani so bile obiskane, iz katere države so obiskovalci ipd. Statistika omogoča razumevanje in analizo strani ter kje so potrebne izboljšave.

Osebno prilagajanje: ti piškotki pomagajo pri shranjevanju uporabnikovih nastavitev in omogočijo osebno prilagojeno vsebino. S tem pri naslednjem obisku strani izboljšajo uporabniško izkušnjo.

Kako upravljati piškotke?

Piškotke lahko kadarkoli izbrišete, omejite ali povsem omogočite. V primeru, da ste piškotke že sprejeli in jih želite naknadno spremeniti, lahko svoje nastavitve spremenite v brskalniku. Za več informacij obiščite spletno stran (stran je v angleškem jeziku) ali poiščete nastavitve v svojem brskalniku.