WEBINAR: Novosti zakona o dohodnini in sprejetih šest pravilnikov s primeri (i. del) in predstavitev pomoči po zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (II. del)

Vsem pravnim osebam, vodjem računovodskih in finančnih služb

V okviru rednega letnega ciklusa za leto 2022 vas vabimo na posvetovanje, webinar, na temo:

NOVOSTI ZAKONA O DOHODNINI IN SPREJETIH ŠEST PRAVILNIKOV S PRIMERI (I. del)
IN
PREDSTAVITEV POMOČI PO ZAKONU O UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DVIGA CEN ENERGENTOV V GOSPODARSTVU IN KMETIJSTVU (II. del)

Posvetovanje bo potekalo 4.4.2022, od 09.00 do 13.00 ure (s polurno pavzo med enim in drugim delom)
(to je druga polovička posvetovanja, ki je potekalo 11.2.2022)

Posvet bosta vodili predavateljici:

mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka ZDSS, od 09.00 do 11.30 ure, I. del

Lidija Gošnjak, davčna svetovalka ZDSS, od 12.00 do 13.00 ure, II del

Vsebina predavanja I. del:

  1. Pregled sprememb ZDoh-2.
  2. Pregled sprememb Pravilnikov (davčni postopek, Pravilnik o obračunu akontacije dohodnine in dohodka iz dejavnosti, informativnem izračunu dohodnine, napovedi za odmero dohodka iz kapitala, oddajanja premoženja v najem, obračunu davčnih odtegljajev, o dostavi podatkov o dohodnini).
  3. Obravnava dohodkov iz delovnega razmerja z upoštevanimi spremembami od 1. januarja 2022 dalje.
  4. Vpliv sprememb na popravek že oddanih obrazcev od drugih dohodkov na primerih.

Vsebina programa II. del:

  1. Kdo je upravičenec do pomoči?
  2. Pogoji in kriteriji za prejem pomoči
  3. Višina in izplačilo pomoči
  4. Način ugotavljanja upravičenja ter vračilo pomoči ob neizpolnitvi pogojev

Za uspešno izvajanje posvetovanja boste vsi prijavljeni udeleženci prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov.
Povezavo na webinar boste prejeli po obvezni prijavi na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli. Zadnji rok prijave je 31. 3. 2022. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.
Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, čigar namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali online seminar, potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki) ali tablico ali pametni telefon.

Za vse, ki niso plačniki rednega letnega ciklusa posvetovanj za leto 2022, je kotizacija 90 € (z vključenim DDV) in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.
Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 09.00 do 13.00 ure.
Veseli bomo tudi vaših vnaprejšnjih vprašanj, ki jih posredujte na isti e-poštni naslov.

Izleti in druženja