07.12.2022 Priprava na letno poročilo družb v živo in webinar

V okviru rednega letnega ciklusa za leto 2022 vas vabimo na posvetovanje v živo  in webinar na temo:

PRIPRAVA NA LETNO POROČILO DRUŽB S POPISOM IN KONTROLNIMI POSTOPKI

 Posvetovanje bo:

dne 7.12.2022, ob 9.00 uri, v prostorih društva računovodskih in finančnih delavcev, Ulica Ivanke Uranjekove 4, Celje

Posvet bo vodila predavateljica ga. mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka ZDSS

Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo za vašo pravočasno prijavo, in sicer do petka, 2.12.2022, pri čemer navedite željeno obliko izobraževanja.

Predavateljica bo obravnavala:

 1. Popis in učinki popisa
 • pravna podlaga s kontrolnimi postopki (pravilnik o popisu, pomen tudi z vidika odgovornosti)
 • izvedba popisa , pravna podlaga za knjiženje s primeri knjiženj popisnih razlik in vpliva na davčno osnovo
 • obravnava popisnih razlik (presežki in primanjkljaji-kalo in ostali) tudi z vidika DDV skozi primere in sodno prakso
 1. Kontrolni postopki pred zaključkom leta
 • skozi določil SRS ( SRS 1- SRS 17) pregled bruto bilance z vplivom na letno poročilo in davčni obračun
 • podrobno skozi odhodke SRS 14 in  prihodke SRS 15 – poudarek na razmejitvah – AČR in PČR
 • kontrolni postopki po bruto bilanci v povezavi z letnim poročilom in obračunom DDPO-2
 • nagrada za poslovno uspešnost – pravna podlaga in kaj vse je potrebno preveriti?
 • obravnava darilo otrokom in poslovnim partnerjem v mesecu decembru z vidika DDV, dohodnine in DDPO-2
 1. Primeri knjiženj covid upravičenj oziroma neupravičenj zaradi nedoseganje pogojev
 • Pregled knjiženj povračil -bruto ali neto sistem- dilema v praksi
 • Pogoji upravičenj po PKP zakonodaji in kako pravilno postopati v primeru, da do sredstev niste upravičeni – vzrok izplačilo dobička ali izplačilo nagrade poslovodstvu
 1. Spremembe DDPO-2 od 1. januarja 2022 dalje in obetajoče novosti DDPO od 1. januar 2023 – na kratko

 

Za uspešno izvajanje posvetovanja boste vsi prijavljeni udeleženci prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov.

Tisti, ki boste posvetovanje spremljali preko Webinarja boste povezavo na webinar prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Zadnji rok prijave je 2.12.2022. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki)  ali tablico ali pametni telefon.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.

Za vse, ki niso plačniki letnega ciklusa posvetovanj za leto 2022 je kotizacija 200 € z vključenim DDV in jo je potrebno plačati na naš transakcijski račun.  Pri prijavi navedite kako boste spremljali posvetovanje. Pri vstopu v dvorano predložite potrdilo o plačilu in obrazec s podatki, ki so potrebni za izstavitev računa.

Predsednica komisije za                                                                                    Predsednica DRFD Celje:
strokovno izpopolnjevanje kadrov:                                                                   Brigita Čokl, l.r.
Julija Krajnc, l.r.

Izleti in druženja