Odgovornost računovodje pri zaznavanju goljufij in navideznih pravnih poslov

V okviru rednega letnega ciklusa za leto 2022 vas vabimo na posvetovanje, webinar in v živo na temo:
Odgovornost računovodje pri zaznavanju goljufij in navideznih pravnih poslov

Posvet bo vodil doc.dr. Branko Mayr, certificiran preiskovalec prevar na področju računovodstva

Posvetovanje bo v četrtek 8. 9. 2022, ob 9.00 uri, v živo na društvu računovodskih in finančnih delavcev Celje, ul. Ivanke Uranjekove 4, Celje in preko Webinar-ja.

Vsebina predavanja:
– Forenzične preiskave računovodskih razvidov (poudarek na trikotnikov goljufij)
– Ločitev: goljufija: zloraba
– Temeljna izhodišča preiskave
– Glavna področja goljufij
o Navidezni prihodki
o Nepravilna časovna razporeditev prihodkov in odhodkov
o Prikrivanje obveznosti
o Neustrezna in napačna razkritja
o Nepravilna merjenja sredstva
o Nepravilno prikazovanje odhodkov, izdatkov
– Najpogostejše aktivnosti, ki vodijo v goljufijo
– Področja goljufij:
o Stečaj
o V pogodbe in naročila
o Pranje denarja
o Davčne prevare
o Prevare pri investicijah
o Prevare pri delitvah, ločitvah, vključno s skritim premoženjem
o Prevare pri vrednotenju podjetij s ciljem prevrednotenja premoženja
o Namenska raba javnih sredstev
o Goljufivo prikazovanje kapitalske ustreznosti
o Goljufivo prikazovanje premoženja, virov sredstev in poslovnega izida
o Napačna ali zavajajoča razkritja v letnih poročilih
– Delovanje notranjih kontrol kot orodje preprečevanja prevar
– Notranje revizija in prevare
– Pogovor o posameznih obravnavanih vprašanjih.

Za uspešno izvajanje posvetovanja boste vsi prijavljeni udeleženci prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov.

Tisti, ki boste posvetovanje spremljali preko Webinarja boste povezavi prejeli po obvezni prijavi na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli. Zadnji rok prijave je 1.9.2022 V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, čigar namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali online seminar, potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki) ali tablico ali pametni telefon.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.

Za vse, ki niso plačniki rednega letnega ciklusa posvetovanj za leto 2022, je kotizacija 180 € (z vključenim DDV) in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

Pri prijavi obvezno navedite kako boste spremljali posvetovanje, ali v živo, ali preko Webinarja.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 09.00 do 13.00 ure.

Veseli bomo tudi vaših vnaprejšnjih vprašanj, ki jih posredujte na isti e-poštni naslov.

 

Izleti in druženja