LETNO POROČILO IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2023

V okviru rednega letnega ciklusa za leto 2024 vas vabimo na posvetovanje webinar in v živo  na temo:

LETNO POROČILO IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2023

Posvet bosta vodila:

Predavateljica mag. Darinka Kamenšek, pooblaščena revizorka in

predavatelj mag. Dejan Petkovič, davčni podjetniški svetovalec.

Posvetovanje bo potekalo 17.1.2024, od 9.00 do 14.00 ure, v živo na društvu računovodskih in finančnih delavcev Celje, ul. Ivanke Uranjekove 4, Celje in preko Webinarja

Vsebina posvetovanja:

Računovodski del in poročanje

 1. Letno poročilo (predstavitev poslovnega in računovodskega dela)
 2. Poslovni del letnega poročila v skladu z ZGD (kratka predstavitev)
 3. Računovodski del letnega poročila vezano na razkritja po SRS

3.1.        Vrednotenje osnovnih sredstev in proučitev ustreznosti življenjske dobe osnovnih sredstev v uporabi

3.2.        Stroški amortizacije ter vlaganja ali vzdrževanja osnovnih sredstev (razlike)

3.3.        Vrednotenje nepremičnin in proučitev njihove vrednosti glede na pravila SRS 6

3.4.        Terjatve – oblikovanje popravkov vrednosti ali odpis

3.5.        Zaloge – smo jih popisali, ali imamo kaj nekurantnih zalog in kako to vpliva na vrednotenja

3.6.        Finančne naložbe – preveritev njihove iztržljive vrednosti

3.7.        Časovne razmejitve – kako jih uporabiti, da bo poslovni rezultat pravilno prikazan (ustrezna pripoznava prihodkov in odhodkov),

3.8.        Kapital – na kaj moramo biti pozorni

3.9.        Oblikovanje rezervacij – kdaj, kako, zakaj

3.10.      Obveznost – kako jih pravilno prikazati, razmejevanje kratkoročno – dolgoročno

 1. Poročanje o trajnostnem poslovanju (predstavitev novosti in novih standardov o trajnostnem poslovanju)

Obračun DDPO

 1. Računovodske ocene in računovodske usmeritve – kot pomemben element ugotavljanja davčne obveznosti
 2. poudarki glede DDPO za leto 2023, napake v DDPO, ki so posledica računovodskih napak, posamični primeri iz davčnih postopkov,
 3. začasne in stalne razlike med računovodsko in davčno obravnavo sredstev ter posledično odhodkov,

 

 1. oblikovanje (ali ne) terjatev in/ali obveznosti za odložene davke,
 2. pomen letnega popisa zalog in osnovnih sredstev, uničenje sredstev, stroški v tej povezavi,
 3. davčna praksa pri oblikovanju rezervacij
 4. različni vidiki poslovanja med povezanimi osebami (povezane osebe doma ali v tujini)
 5. davčne olajšave za leto 2023 in njihov prenos v naslednja davčna obdobja, pretekle davčne izgube, koriščenje davčnih izgub poprej pripojenih družb,
 6. prve izkušnje pri koriščenju davčnih olajšav za digitalni in zeleni prehod,
 7. davčno nepriznani odhodki ter delno davčno priznani odhodki: reprezentanca, rezervacije, stroški donacij, poslovna darila in/ali reklama, poslovni vzorci, promocija zdravja na delovnem mestu in podobno).
 8. Vprašanja ter razprava (ki je seveda priporočljiva oziroma možna že med izvajanjem predavateljev).

Ker je podlaga za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti samostojnih podjetnikov večinoma v določilih ZDDPO-2, se vsebine nanašajo neposredno tudi na samostojne podjetnike.

Udeleženci posvetovanja boste prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Povezavo na webinar boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Zadnji rok prijave je, 13.1.2024. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.

Za vse, ki niso plačniki rednega letnega ciklusa posvetovanj za leto 2024, je kotizacija 200 € (z vključenim DDV) in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki)  ali tablico ali pametni telefon.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.

Izleti in druženja