19.12.2022 Društva – priprava na sestavo letnega poročila 2022 in novosti na davčnem področju

Vabimo vas na Webinar posvetovanje z naslovom

 PRIPRAVA NA SESTAVO  LETNEGA POROČILA ZA LETO 2022 IN NOVOSTI  NA DAVČNEM PODROČJU V LETU 2023 ZA DRUŠTVA

 

Vabljeni: predsedniki, računovodje, poslovni sekretarji, blagajniki  in tajniki društev in zvez, klubov, invalidskih organizacij.

Posvetovanje bo 19. decembra 2022, s pričetkom ob 9,00 uri.

 

Predavateljica: gospa Majda Lukner, univ.dipl.oec., davčna svetovalka, z licenco ZDSS ter Davčno izobraževalnega inštituta.

POSVETOVANJE NI V OKVIRU REDNEGA LETNEGA CIKLUSA

 

Obvezne prijave sprejemamo do 15. decembra 2022, po elektronski pošti ali faksu.

 

Predavateljica bo obravnavala:

  1. Predpisi, ki jih morajo spoštovati društva in zveze glede na vrsto in obseg dejavnosti
  1. Kakšne so odgovornosti zastopnikov v društvih in zvezah ter odgovornosti drugih funkcionarjev
  1. Finančno poslovanje društev in zvez:

Vodenje poslovnih knjig v društvih in zvezah

Knjigovodske listine kot podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov

Kako pravilno opredeliti nepridobitno in pridobitno dejavnost z vidika davčne

zakonodaje

Ali je potrebno v društvih voditi blagajniško poslovanje

Kako obdavčujemo prejemke fizičnih oseb v društvih in zvezah

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev 

  1. Izdelava letnega poročila 2022 po Slovenskih računovodskih standardih

Nadzor nad finančnim poslovanjem

Poslovno in računovodsko poročilo s pojasnili 

  1. Društvo in zveza zavezanec za DDV
  1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
  1. Novosti na davčnem področju za društva v letu 2023

 

Cena posvetovanja z gradivom je 60 €  + DDV in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico odpovedi posvetovanja o čemer vas bomo obvestili.

Prosimo, da spodaj priloženo prijavnico izpolnite in vrnete najkasneje do 15. decembra 2022  na naš naslov, po faksu štev: 03 548 40 10, ali po elektronski pošti: drfd.celje@siol.net.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Povezavo na webinar boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli.  V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki)  ali tablico ali pametni telefon.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.

Izleti in druženja