09.12.2022 Upravičenost prejete pomoči za energente in obrazec REK-O

Vabimo vas na webinar posvetovanje (ZOOM), v petek 09.12.2022 od 9.00 ure do 13.30 ure z naslednjima temama:

KAKO PREVERITI UPRAVIČENJA PREJETIH POMOČI ZARADI DVIGA CEN ENERGENTOV

Predavateljica Lidija Gošnjak, davčna svetovalka ZDSS, od 9.00 do 11.00 ure

 

OBRAZEC REK-O IN NOVI IZZIVI PRI POROČANJU OD 1. JANUARJA 2023 DALJE

Predavateljica mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka ZDSS, od 11.30 do 13.30 ure

 

POSVETOVANJE NI V OKVIRU REDNEGA LETNEGA CIKLUSA POSVETOVANJ

Kako preveriti upravičenja prejetih pomoči zaradi dviga cen energentov

 1. Pogoji upravičenja po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)
 2. Pogoji upravičenja po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)
 3. Kdaj pričnem s preverbo upravičenja za prejete pomoči?
 4. Kako preverim izpolnitev pogojev glede na vrsto pomoči?
 5. Kako izvedem vračilo pomoči?
 6. Računovodsko evidentiranje in obravnava neupravičenja delno ali celotne višine pomoči

Obrazec REK-O in novi izzivi pri poročanju od 1. januarja 2023 dalje

 1. Pravna podlaga ZDavP-2 in podzakonski predpis
 2. Pravna podlaga in spremembe glede poročanja, poudarek na obveznosti poročanja, roki za oddajo obračunov in plačilo obveznosti
 3. Predstavitev sprememb obrazcev REK skozi primere
 4. Popravki obrazcev REK in kako ukrepati od 1. januarja 2023 dalje
 5. Vpliv sprememb na samoprijavo kot institutom
 6. Odgovori na vprašanja

 Kotizacija je 200,00 €  z vključenim DDV in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

Prosimo, da prijavo oddate do 7.12.2022 z uporabo spletnega obrazca.

 V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi posvetovanja in vas bomo o tem obvestili.

Za uspešno izvajanje posvetovanja boste vsi prijavljeni udeleženci prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov.

Povezavo za webinar iz programa ZOOM boste prejeli na elektronski naslov, katerega boste navedli ob prijavi. V primeru tehničnih težav nam sporočilo pošljite na naš e-mail in vas bomo poklicali.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki)  ali tablico ali pametni telefon. Obvezna je prijava v račun programa Zoom.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.

Predsednica komisije za                                                                                    Predsednica DRFD Celje:
strokovno izpopolnjevanje kadrov:                                                                   Brigita Čokl, l.r.
Julija Krajnc, l.r.

 

Izleti in druženja