07.12.2023 Davčni vidiki NAGRAJEVANJA IN OBDARITVE ZAPOSLENIH, POSLOVNIH PARTNERJEV, OTROK ZAPOSLENIH…

Vabimo vas na webinar posvetovanje na temo:

DAVČNI VIDIKI NAGRAJEVANJA IN OBDARITEV ZAPOSLENIH, POSLOVNIH PARTNERJEV, OTROK ZAPOSLENIH, …

 v četrtek 7.12.2023, od 10.00 do 12.00 ure , prek ZOOM-a

Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič, univ.dipl.ekon.,  davčna svetovalka ZDSS

POSVETOVANJE NI V OKVIRU REDNEGA LETNEGA CIKLUSA POSVETOVANJ

 

 1. Obračunavanje bonitet
 • Kaj se obravnava kot boniteta in kako se obdavči,
 • kaj se ne šteje za boniteto,
 • kdaj so bonitete davčno priznani odhodki,
 • vidik (ne)obdavčitve z dohodnino, davkom od dohodkov pravnih oseb in DDV pri promociji zdravja na delovnem mestu,
 • obračunavanje bonitete pri uporabi osebnega vozila za privatne namene (posebnosti pri električnih vozilih),
 • davčno priznavanje stroškov v zvezi z uporabo vozila na električni pogon za privatne namene glede na to, da je vrednost bonitete enaka nič,
 • kdaj obračunamo boniteto pri nastanitvi delavca,
 • obračun bonitete pri zagotovitvi pravice do nakupa delnic,
 • ali so brezobrestna posojila zaposlenim boniteta,
 • posebnosti pri popustih pri prodaji blaga in storitev,
 • kdaj se izobraževanje delavca ali njegovega družinskega člana šteje kot boniteta in
 • kako obračunavamo boniteto pri zavarovalnih premijah.
 1. Plačilo za poslovno uspešnost
 • Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost (prejemki v naravi, neobdavčena višina, izplačilo večkrat v letu in ne vsem delavcem hkrati…),
 • bistvene določbe internega akta o plačilih za poslovno uspešnost,
 • kdaj lahko izplačamo neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost, če smo koristili »protikoronske ukrepe«,
 • ali lahko izplačamo neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost, če smo koristili pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcev, ki niso mogli opravljati dela zaradi posledic poplav,
 • posebnosti pri obdavčitvi plačil za poslovno uspešnost poslovodjem in prokuristom,
 • pogoji za neobdavčeno izplačilo udeležbe delavcev pri dobičku (olajšave za delavce in za družbo). 
 1. Darila
 • Kako so obdavčena darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem…. (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…).

 

Za  uspešno izvedbo posvetovanja bodo predavateljice pripravile gradivo.

Kotizacija je 100 €  z vključenim  DDV in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

Prosimo, da prijavnico izpolnite in do 5.12.2023, pošljete na naš naslov, po faksu štev: 03 548 40 10 ali po elektronski pošti drfd.celje@siol.net.

 V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi posvetovanja in vas bomo o tem obvestili.

Za uspešno izvajanje posvetovanja boste vsi prijavljeni udeleženci prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov.

Povezavo za Webinar  boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja..

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.

 

Izleti in druženja