Celoletni ciklus posvetovanj 2023

Prijavnica za ciklus posvetovanj 2023

VSEM GOSPODARSKIM DRUŽBAM, SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, DRUŠTVOM IN DOLOČENIM UPORABNIKOM KONTNEGA PLANA

Predlog tem za ciklus posvetovanj v letu 2023:
1. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2022 za gospodarske družbe
2. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2022 za določene uporabnike kontnega plana
3. Davek na dodano vrednost
4. Spremembe davčne zakonodaje od 01.01.2023
5. Obveznosti iz naslova Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
6. Trajnostno poročanje – standard trajnostnega poročanja in smernice do konca leta 2023
7. Priprave na izdelavo zaključnega računa računa za leto 2023.

Program posvetovanja je okvirni in si pridržujemo pravico do sprememb v okviru aktualnih tem v skladu s spreminjanjem zakonodaje.

Cena ciklusa posvetovanj za leto 2023 znaša:
– za enega udeleženca 590,17 € + 22 % DDV = 720,00 €
– za dva udeleženca 860,66 € + 22% DDV = 1.050,00 €
– za tri udeležence 1.065,58 € + 22% DDV = 1.300,00 €
Za udeležence posvetovanj, ki ne bodo vključeni v rednem letnem ciklusu, bo cena posameznega posvetovanja 163,94 € + 22% DDV = 200,00 €, z vključenim okrepčilom v času odmora.

Posvetovanja bomo, v kolikor bodo razmere to dopuščale, izvajali v hibridni obliki ali v obliki Webinar-ja.
Posvete zunaj ciklusa posvetovanj bomo organizirali glede na aktualnost posameznih tem, o čemer vas bomo sproti obveščali, v glavnem preko elektronskih medijev (e-mail in spletna stran društva).
Vsem, ki boste prijavljeni v ciklus posvetovanj bomo po elektronski pošti pošiljali tudi obvestilnik in vas na ta način sproti obveščali o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem področju in trenutnih aktualnih zadevah.

Pričakujemo, da boste tudi letos sprejeli naše vabilo in se udeležili posvetovanj, ki so kot vedno ugodna izobraževalna oblika strokovne pomoči našim članom.