WEBINAR: PRIPRAVA NA SESTAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2021 IN NOVOSTI NA DAVČNEM PODROČJU V LETU 2022 ZA DRUŠTVA

Vabljeni: predsedniki, računovodje, poslovni sekretarji, blagajniki in tajniki društev in zvez, klubov, invalidskih organizacij

Posvetovanje bo 17. decembra 2021, s pričetkom ob 9.00 uri in bo predvidoma trajalo do 13.00 ure.

Predavateljica: gospa Majda Lukner, univ.dipl.oec., davčna svetovalka, z licenco ZDSS ter Davčno izobraževalnega inštituta.

POSVETOVANJE NI V OKVIRU REDNEGA LETNEGA CIKLUSA

Obvezne prijave sprejemamo do 13. decembra 2021, po elektronski pošti ali faksu.

Predavateljica bo obravnavala:

1. Predpisi, ki jih morajo spoštovati društva in zveze glede na vrsto in obseg dejavnosti
2. Kakšne so odgovornosti zastopnikov v društvih in zvezah ter odgovornosti drugih funkcionarjev
3. Finančno poslovanje društev in zvez:
– Vodenje poslovnih knjig v društvih in zvezah
– Knjigovodske listine kot podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov
– Kako pravilno opredeliti nepridobitno in pridobitno dejavnost z vidika davčne zakonodaje.
– Ali je potrebno v društvih voditi blagajniško poslovanje
– Kako obdavčujemo prejemke fizičnih oseb v društvih in zvezah
– Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev.
4. Izdelava letnega poročila 2021 po Slovenskih računovodskih standardih
– Nadzor nad finančnim poslovanjem
– Poslovno in računovodsko poročilo s pojasnili
5. Društvo in zveza zavezanec za DDV (da/ne)
6. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
7. Novosti na davčnem področju za društva v letu 2022
– Davek od dohodkov pravnih oseb
– Zakon o dohodnini

Cena posvetovanja z gradivom in okrepčilom je 95 € (z vključenim DDV) in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico odpovedi posvetovanja o čemer vas bomo obvestili.

Prosimo, da spodaj priloženo prijavnico izpolnite in vrnete najkasneje do 13. decembra 2021 na naš naslov, po faksu štev: 03 548 40 10, ali po elektronski pošti: drfd.celje@siol.net.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Povezavo na webinar boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Zadnji rok prijave je 13.12.2021. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.
Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki) ali tablico ali pametni telefon.
Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.
Veseli bomo tudi vaših vnaprejšnjih vprašanj, ki jih posredujte na isti e-poštni naslov.