WEBINAR: LETNO POROČILO IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020 ZA DOLOČENE IN DRUGE UPORABNIKE EKN

Posvet bo vodila predavateljica mag. Brigita Osojnik

Posvetovanje bo potekalo 25.1.2021, od 9.00 do 14.00 ure.

Predavateljica bo obravnavala:

1) Davčni obračun:
a. Splošno o davčnem obračunu DDPO
b. Posebnosti davčnega obračuna glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
za javni sektor
c. Posebnosti popravkov prihodkov in odhodkov v JS
d. Davčno priznani prihodki in odhodki
e. Davčne olajšave
f. Davčna osnova
2) Zakonska podlaga za sestavo letnega poročila in roki za predložitev
3) Računovodski izkazi :
a. Priprave na sestavo: pomen in namen inventure
b. Razkritja
c. Premoženjska bilanca
4) Vsebina letnega izkaza za leto 2020
a. Vsebina poslovnega poročila
b. Vsebina računovodskega poročila
5) Izjava o notranji reviziji

Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Povezavo na webinar boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Zadnji rok prijave je v četrtek, 21.1.2021. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.
Za vse, ki niso plačniki rednega letnega ciklusa posvetovanj za leto 2021, je kotizacija 180 € (z vključenim DDV) in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.
Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki) ali tablico ali pametni telefon.
Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.
Veseli bomo tudi vaših vnaprejšnjih vprašanj, ki jih posredujte na isti e-poštni naslov.