WEBINAR: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU skozi poslovne dogodke in obdavčitev

Posvet bo vodila predavateljica Sabina Lamut, davčna svetovalka ZDSS.

Posvetovanje bo potekalo v petek, 19.6.2020, od 10.00 do 13.15 ure.

Vsebina predavanja:

1. del – od 10:00 – 11:30

I. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

1. Pravne podlage za izvajanje promocije zdravje na delovnem mestu:
1.1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-) ter podzakonski predpisi
1. 2. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-)
1. 3. Smernice o varovanju zdravja na delovnem mestu ( Ministrstvo za zdravje- marec 2015)
1. 4. Izjava o varnosti z oceno tveganja – podlaga pisna ocena tveganj

2. Podrobneje skozi bistvena zakonodajna določila:
2.1. Dolžnosti delodajalcev
2.2. Proces izvajanja promocije zdravja na delovne mestu
2.3. Načrt za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu povezan z oceno tveganja
2.4. Odgovornost in sankcije v primeru neupoštevanja zakonodajnih določil.

3. Posledice sprejetih ukrepov in aktivnosti z vidika računovodske in davčne obravnave:
3.1. Računovodska obravnava povezana z določili SRS in PSR
3.2. Evidentiranje poslovnih dogodkov povezanih z davčno obravnavo (DDV vidik, dohodninski vidik ter davčno priznavanje odhodkov v skladu z določili ZDDPO-2)

4. Pravna podlaga povezana z definicijo in obdavčitvijo bonitet:
4.1. Obdavčitev fizičnih oseb skozi bonitete po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
4.2. Podrobneje o ugodnostih, ki se ne štejejo za boniteto

2. del – od 11:45 – 13: 15

5. Vidik obdavčitve skozi določila ZDDPO-2:
5.1. Davčno priznani stroški po določbi ZDDPO-2
5.2. Ločnica med stroški potrebnimi za poslovanje ter stroški, ki niso potrebni in imajo značaj privatnosti

6. Pregled določil ZDDV-1 ter Pravilnika o izvajanju ZDDV-1:
6.1. Pravica do odbitka – povezava na zakonodajne člene EU direktive in materialne zakonodaje
6.2. Sodna praksa na področju odbitka vstopnega DDV

7. Delavnica –praktično skozi poslovne dogodke in obravnavo z vidika različnih davčnih zakonov
Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Povezavo na webinar boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Zadnji rok prijave je v četrtek, 18.06.2020. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.
Webinar organiziramo v okviru rednega letnega ciklusa posvetovanj.
Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki) ali tablico ali pametni telefon.
Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.
Veseli bomo tudi vaših vnaprejšnjih vprašanj, ki jih posredujte na isti e-poštni naslov.