WEBINAR: PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2020 IN VPLIV KORONA KRIZE NA BILANČNE POSTAVKE

Datum / Čas
Datum: 2. 12. 2020
Čas: 9:00 - 14:00

Kategorije


Posvet bo vodila predavateljica dr. Lidija Robnik, s.p.

Posvetovanje bo potekalo v sredo, 2.12.2020, od 9.00 ure do 14.00 ure.

Vsebina predavanja:

1. Pregled evidentiranja dolgoročnih sredstev z vidika izbire pravilne metode vrednotenja in prevrednotenja (oslabitve, okrepitve).
2. Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. Katere so večne dileme, napake in napačne odločitve ?
3. Optimiranje odpisov in oslabitev zalog in terjatev iz poslovanja ter njihov vpliv na računovodski izid in davčno osnovo ter vpliv nekurantnih zalog in zastaranih terjatev na računovodski in davčni obračun. Kaj lahko naredimo še do konca davčnega obračuna za leto 2020?
4. Davčno priznani prihodki in odhodki ter optimiranje davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2020.
5. Državne pomoči v letu 2020 glede na Covid 19 in njihovo knjiženje.
6. Temeljni dohodek samozaposlenih in njihovo knjiženje.
7. Vpliv državne pomoči na računovodski in davčni obračun za leto 2020.
8. Pogoji za oprostitev ali vračilo državne pomoči za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

Seminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica s področja financ, računovodstva in davkov ter podjetništva. Sodeluje že mnogo let z Območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami Slovenije, Gospodarski zbornicami, predava na višjih, visokih šolah in fakultetah na dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja in sodeluje na mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Njene aktivnosti so na področju storitev svetovanja na založbah, kot sta: Verlah Dashofer Ljubljana in Forum Media Maribor.

Izvaja samostojne delavnice in seminarje za različne uporabnike ter prenaša praktična strokovna znanja med različne uporabnike. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.

Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Povezavo na webinar boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Zadnji rok prijave je v četrtek, 30.11.2020. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.
Webinar organiziramo v okviru rednega letnega ciklusa posvetovanj.
Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki) ali tablico ali pametni telefon.
Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.
Veseli bomo tudi vaših vnaprejšnjih vprašanj, ki jih posredujte na isti e-poštni naslov.

Posvet bo vodila predavateljica dr. Lidija Robnik, s.p.

Posvetovanje bo potekalo v sredo, 2.12.2020, od 9.00 ure do 14.00 ure.

Vsebina predavanja:

1. Pregled evidentiranja dolgoročnih sredstev z vidika izbire pravilne metode vrednotenja in prevrednotenja (oslabitve, okrepitve).
2. Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. Katere so večne dileme, napake in napačne odločitve ?
3. Optimiranje odpisov in oslabitev zalog in terjatev iz poslovanja ter njihov vpliv na računovodski izid in davčno osnovo ter vpliv nekurantnih zalog in zastaranih terjatev na računovodski in davčni obračun. Kaj lahko naredimo še do konca davčnega obračuna za leto 2020?
4. Davčno priznani prihodki in odhodki ter optimiranje davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2020.
5. Državne pomoči v letu 2020 glede na Covid 19 in njihovo knjiženje.
6. Temeljni dohodek samozaposlenih in njihovo knjiženje.
7. Vpliv državne pomoči na računovodski in davčni obračun za leto 2020.
8. Pogoji za oprostitev ali vračilo državne pomoči za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

Seminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica s področja financ, računovodstva in davkov ter podjetništva. Sodeluje že mnogo let z Območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami Slovenije, Gospodarski zbornicami, predava na višjih, visokih šolah in fakultetah na dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja in sodeluje na mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Njene aktivnosti so na področju storitev svetovanja na založbah, kot sta: Verlah Dashofer Ljubljana in Forum Media Maribor.

Izvaja samostojne delavnice in seminarje za različne uporabnike ter prenaša praktična strokovna znanja med različne uporabnike. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.

Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Povezavo na webinar boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Zadnji rok prijave je v četrtek, 30.11.2020. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.
Webinar organiziramo v okviru rednega letnega ciklusa posvetovanj.
Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki) ali tablico ali pametni telefon.
Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.
Veseli bomo tudi vaših vnaprejšnjih vprašanj, ki jih posredujte na isti e-poštni naslov.