WEBINAR: Izvajanje protikrizne zakonodaje na davčnem in finančnem področju – ZIUZEOP ter spremembe in dopolnitve v praksi

Datum / Čas
Datum: 7. 5. 2020
Čas: 12:00 - 14:00

Kategorije


Vabimo na drugi webinar z aktualno vsebino:

Izvajanje protikrizne zakonodaje na davčnem in finančnem področju – ZIUZEOP ter spremembe in dopolnitve v praksi, ki bo potekal v četrtek, 7. 5. 2020, od 12:00 do 14:00 ure.

Vsebinski poudarki Webinarja:

Kako v praksi izvajamo:

– Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov;
– Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP);
– Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (sprejetje 28. 4. 2020) (ZIUZEOP-A);
– Tekoča pojasnila FURS

Ob tem bodo obravnavana vsa vprašanja, ki se pojavljajo ob uporabi zakonodaje, primeroma:

• ali je izplačilo kriznega dodatka obvezno in ali je koriščenje oprostitve PIZ prispevkov obvezno;
• kaj narediti, če za marec 2020 kot delodajalec nismo koristili oprostitve PIZ prispevkov in nismo izplačali krizni dodatek;
• novi pogoji za koriščenje ugodnosti, kaj vse šteje v prihodke, ki so odločilni za koriščenje ugodnosti;
• plačevanje akontacij DDPO in dohodka iz dejavnosti;
• oprostitev prispevkov, temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike, poslovodje in kmete, novi pogoji. Pozor: novi pogoji. Ali bomo torej imeli dvojne pogoje (subjekti, ki so že oddali vlogo in tisti ki bodo oddali po spremembi zakona);
• po novem – možnost koriščenja ugodnosti tudi za podjetnike z delno zavarovalno podlago;
• izplačilo kriznega dodatka za delavce, ki delajo (niso na čakanju), ampak so na dopustu ali bolniški, izračun efektivnih ur in pretvorba v efektivne dneve;
• višja sila ali bolniška odsotnost po podlagi 08 (osebe – praviloma nerezidenti, ki so zadržani v tuji državi zaradi karantene);
• kako izplačamo plačo, če je delavec del meseca na čakanju, del meseca bo delal, del meseca je na bolniški. In kdaj bo pripadel krizni dodatek. NOVO: obseg dela osebe, ki pride iz čakanja;
• kakšne sankcije sploh pozna (ZIUZEOP), za katere nepravilnosti je predpisana globa in kdaj je sankcija vračila sredstev;
• kaj pomeni prepoved izplačila uspešnosti in za katere vrste uspešnosti velja? Ali je pomembno na katero obdobje se nanaša dobiček, ki se izplača? Kako bomo v prihodnje oblikovali sklepe družbenikov o razdelitvi dobička;
• kdaj in kako bomo plačevali akontacije DDPO v letu 2020, prve izkušnje z zapiranjem postavk na eDavkih;
• na kratko o odlogu obveznosti do bank;
• kako bomo upoštevali prejete ugodnosti v letnem poročilu 2020 (prihodki v računovodskih izkazih);
• novo določilo glede izplačila uspešnosti (poslovodstvu), dividend, lastnih deležev v povezavi s koriščenjem ugodnosti (kdaj in za katera obdobja);
• obveščanje FURS o neizpolnjevanju pogojev.

Predavatelj:

mag. Dejan Petkovič, univ. dipl. ekonomist in davčni svetovalec ZDSS
Zaključil je podiplomski specialistični študij, kasneje pa še znanstveni magistrski študij. Poklicno pot je začel na področju analiz in nadzora poslovanja. Delo je nadaljeval kot direktor računovodskega sektorja večjega podjetja. Nove izzive je našel v podjetju ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. (in njeni predhodniki) kot davčni in podjetniški svetovalec. Mag. Dejan Petkovič je višji predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani. Je avtor približno 100 bibliografskih enot, od tega dveh visokošolskih učbenikov ter odličen mentor številnim diplomantom.

Gradivo:

Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli tudi gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov.

Prijava:

Prijavite se do srede 6. 5. 2020, s prijavnico koncu vabila.

Povezavo na webinar boste prejeli 7. 5. 2020, na elektronski naslov, katerega boste navedli ob prijavi.

Webinar organiziramo izven ciklusa posvetovanj. Kotizacijo v višini 45 eur (z vključenim DDV) je potrebno plačati najkasneje do 6. 5. 2020 na naš TRR 0510 0801 4233 190.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki), tablico ali pametni telefon.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net