EVIDENTIRANJE ZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV

Datum / Čas
Datum: 9. 11. 2021
Čas: 8:30 - 11:30

Kategorije


Posvetovanje bo:
dne 9.11.2021, ob 8.30 uri, (bodite točni)
v prostorih Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije,
Mariborska 7, Celje

in kot Webinar preko aplikacije ZOOM

Posvet bo vodila predavateljica ga. Silva Koritnik Rakela, DipIFR

Posvetovanje bo potekalo v torek, 9.11.2021, od 8.30 do 13.30 ure. Zaradi upoštevanja zaščitnih ukrepov NIJZ moramo žal omejiti število udeležencev v predavalnici, ki morajo imeti PCT, na 50 oseb, zato se bo posvetovanje hkrati izvajalo še v obliki Webinarja preko ZOOM-a.

Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo za vašo pravočasno prijavo, in sicer do 5.11.2021, pri čemer navedite željeno obliko izobraževanja. Vse, ki se boste odločili za posvetovanje v živo prosimo, da upoštevate vse zaščitne ukrepe (zaščitne maske, razkuževanje pred vstopom v predavalnico in PCT). Želimo vas še opozoriti, da prijav za posvetovanje v živo po izpolnitvi prostih mest (50) žal ne bomo mogli več sprejemati, zato vas vabimo, da se čim prej prijavite (prijavnica na koncu besedila).
Predavateljica bo obravnavala:
1. Evidentiranje zahtevnejših primerov poslovnih dogodkov I. del
– Katere spremembe je doživela zbirka MSRP in kako to vpliva na zbirko SRS
– Drugi viri informacij – pojasnila, stališča, strokovne razlage…
– Osnovna sredstva – investicije, vzdrževanje, dajanje v najem, obresti
– Neopredmetena sredstva – kdaj usredstviti
– Finančne naložbe – posojila, kapitalski deleži
– Kriptovalute (računovodenje kriptovalut glede na različni namen poslovanja s kriptovaluto (naložbe, trgovanje, plačevanje …)

2. Evidentiranje zahtevnejših primerov poslovnih dogodkov II. del
– Terjatve in prihodki
– Kapital – lastni deleži in delnice, izstop družbenika, nedenarno izplačilo dobička
– Rezervacije (od odhodu v pokoj, kočljive pogodbe, reorganizacija,..)
– Pogojna sredstva in pogojne obveznosti
– Časovne razmejitve – pomembnost ocen
– Finančne obveznosti.
3. Evidentiranje zahtevnejših primerov poslovnih dogodkov III. del
– Najemi z vidika najemnikov – vlaganja najemnika, znižanje najemnin zaradi Covid-19, prodaja in povratni najem
– Popravki napak iz prejšnjih obdobij, spremembe računovodskih usmeritev
– Izračun in pripoznavanje odloženih davkov
4. Odgovori na vprašanja
Za uspešno izvajanje posvetovanja boste vsi prijavljeni udeleženci prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov.
Tisti, ki boste posvetovanje spremljali preko Webinarja boste povezavo na webinar prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Zadnji rok prijave je 5.11.2021. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.
Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki) ali tablico ali pametni telefon.
Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.
Za vse, ki niso plačniki letnega ciklusa posvetovanj za leto 2021 je kotizacija 180 € (z vključenim DDV) in jo je potrebno plačati na naš transakcijski račun. Pri prijavi navedite kako boste spremljali posvetovanje. Pri vstopu v dvorano (če bi želeli poslušati posvetovanja v živo) predložite potrdilo o plačilu in obrazec s podatki, ki so potrebni za izstavitev računa.

Predsednica komisije za Predsednica DRFD Celje:
strokovno izpopolnjevanje kadrov: Brigita Čokl, l.r.
Julija Krajnc, l.r.