CIKLUS POSVETOVANJ V LETU 2024

Obveščamo vas, da za abonente našega društva razpisujemo program posvetovanj, ki jih bomo organizirali v okviru vnaprej vplačanega ciklusa posvetovanj – abonmaja.

 Predlog tem za ciklus posvetovanj v letu 2024:

  1. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2023 za gospodarske družbe
  2. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2023 za določene in druge uporabnike EKN
  3. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma
  4. Davek na dodano vrednost
  5. Spremembe davčne zakonodaje na področju gospodarstva
  6. Obdavčitev osebnih dohodkov in ostalih prejemkov s poudarkom na posebnostih
  7. Priprave na izdelavo zaključnega računa za leto 2024

Program posvetovanja je okvirni in si pridržujemo pravico do sprememb v okviru aktualnih tem v skladu s spreminjanjem  zakonodaje.

 

Cena ciklusa posvetovanj za leto 2024 znaša:

  • za enega udeleženca 76 € + 22 % DDV                       =            750,00 €
  • za dva udeleženca     64 € + 22% DDV                       =          1.100,00 €
  • za tri udeležence     .95 € + 22% DDV                         =         1.370,00 €

Za udeležence posvetovanj, ki ne bodo vključeni v rednem letnem ciklusu, bo cena posameznega posvetovanja 163,94  € + 22% DDV =  200,00 €.

 

Posvetovanja bomo, v kolikor bodo razmere to dopuščale, izvajali v hibridni obliki ali v obliki Webinar-ja.

Posvete zunaj ciklusa posvetovanj bomo organizirali glede na aktualnost posameznih tem, o čemer vas bomo sproti obveščali, v glavnem preko elektronskih medijev (e-mail in spletna stran društva).

Vsem, ki boste prijavljeni v ciklus posvetovanj bomo po elektronski pošti pošiljali tudi obvestilnik in vas na ta način sproti obveščali o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem področju in trenutnih aktualnih zadevah.

Pričakujemo, da boste tudi letos sprejeli naše vabilo in se udeležili posvetovanj, ki so kot vedno ugodna izobraževalna oblika strokovne pomoči našim članom.

Prosimo, da priloženo naročilnico izpolnite (ne pozabite vaš e-mail naslov) in čimprej vrnete na naš naslov, po faksu štev: 03 548 40 10, ali po elektronski pošti: drfd.celje@siol.net

 

Izleti in druženja