27.11.2023 ŠOLA PLAČ – OSNOVE

Vabimo vas na usposabljanje:

            ŠOLA PLAČ – OSNOVE

Usposabljanje bo potekalo 27. in 29.11. ter 4. in 7. 12. 2023, na sedežu društva, Ulica Ivanke Uranjekove 4, Celje, ob uporabi sodobnih tehničnih pomagal.

Pričetek ob 08.30 (odmor 10 -10.30), zaključek ob 13.30 uri

Predavateljica: mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka DSZS

 Napovednik:

Plačo izračuna program, pa jo znate preveriti? Zelo pomembno je, da delo opravljate strokovno, kar pomeni, da poznate sistem obračuna plače in imate znanje za kontrolo delovanja vašega računovodskega programa. V sklopu šole plač, ki poteka kot delavnica z reševanjem številnih primerov se boste v okviru štirih srečanj seznanili z obračunom plač in vsemi posameznimi postavkami na plačilni listi, njihovo obravnavo z vidika obračuna prispevkov in davkov ter z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na pravilen obračun plač. Veselimo se srečanja z vami! Udeleženci šole bodo prejeli popolno znanje s področja obračuna plač in pisno gradivo v pdf obliki po prijavi in plačilu.

Kratek povzetek programa:

  • Pravne podlage za obračun dohodkov iz delovnega razmerja
  • Obračunske postavke pri obračunu plače (osnovna plača, dodatki, nadomestila, povračila stroškov, vpliv delovnega časa na izračun, urna postavka za čas nočnega dela, praznikov, bonitete ..)
  • Davčne olajšave pri obračunu plač in vpliv na višino neto plače (seznanitev z dohodninsko lestvico in vsemi olajšavami),
  • Posebnosti pri obračunu plač – bonitete, refundacije, odtegljaji,
  • Regres za letni dopust in pravilna dohodninska stopnja v primeru, če preseže 100% povprečno plačo v RS,
  • Izplačilo nagrade delavcu, ki se nanaša na daljše časovno obdobje, in pravilno poročanje ter pravilen izračun odpravnin glede na razlog prenehanja delovnega razmerja,
  • Postopek obračuna plač in nadomestil s praktičnimi primeri ter poudarkom na kontrolah, ki jih je potrebno izvesti po računalniški obdelavi podatkov ter knjiženju postavk,
  • Delavnica reševanja primerov z aktivnim sodelovanjem slušateljev.

Zadnji rok prijave je 16.11.2023

Cena izobraževanja je 560 € (brez DDV) in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

Šola plač bo izvedena samo ob zadostnem številu prijav.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.

Izleti in druženja