12.12.2022 Posebnosti pri obdavčitvi bonitet, daril in plačil za poslovno uspešnost

Vabimo vas na webinar posvetovanje, v ponedeljek 12.12.2022 od 9.00 ure dalje

POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI BONITET, DARIL IN PLAČIL ZA POSLOVNO USPEŠNOST

Predavateljica Maja Dolinar Dubokovič, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka

POSVETOVANJE NI V OKVIRU REDNEGA LETNEGA CIKLUSA POSVETOVANJ

Predavateljica bo obravnavala:

 1. Obračunavanje bonitet
 • Kaj se obravnava kot boniteta in kako se obdavči,
 • kaj se ne šteje za boniteto,
 • ali so bonitete davčno priznani odhodki,
 • vidik (ne)obdavčitve z dohodnino, davkom od dohodkov pravnih oseb in DDV pri promociji zdravja na delovnem mestu,
 • obračunavanje bonitete pri uporabi osebnega vozila za privatne namene, vključno z novostmi v letu 2022 (popravki pri obračunu bonitete v letu 2022 za nazaj),
 • davčno priznavanje stroškov v zvezi z uporabo vozila na električni pogon za privatne namene glede na to, da je vrednost bonitete enaka nič,
 • kdaj obračunamo boniteto pri darilih in nastanitvi delavca,
 • novosti pri obračunu bonitete pri zagotovitvi pravice do nakupa delnic v letu 2022 (popravki pri obračunu bonitete v letu 2022 za nazaj),
 • ali so brezobrestna posojila zaposlenim boniteta,
 • kdaj se izobraževanje delavca ali njegovega družinskega člana šteje kot boniteta in
 • kako obračunavamo boniteto pri zavarovalnih premijah.
 1. Plačilo za poslovno uspešnost
 • Novosti pri obdavčitvi plačila za poslovno uspešnost v letu 2022 (popravki pri izplačilih v letu 2022 za nazaj),
 • kateri pogoji morajo biti po novem izpolnjeni za neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost (prejemki tudi v naravi, nova neobdavčena višina, možno izplačilo večkrat v letu in ne vsem delavcem hkrati…),
 • ali moramo glede na novosti popraviti interni akt o plačilih za poslovno uspešnost,
 • kdaj lahko izplačamo neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost, če smo koristili »protikoronske ukrepe«,
 • predlagane spremembe v zvezi s plačili za poslovno uspešnost za izplačila v letu 2023,
 • pogoji za neobdavčeno izplačilo udeležbe delavcev pri dobičku (olajšave za delavce in za družbo) ter
 1. Darila
 • Obdavčitev daril poslovnim partnerjem, otrokom in upokojencem z DDV in dohodnino (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…).

Kotizacija je 99 €  + DDV in jo je potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

Prosimo, da prijavo oddate 7.12.2022 z uporabo spletnega obrazca.

V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi posvetovanja in vas bomo o tem obvestili.

Za uspešno izvajanje posvetovanja boste vsi prijavljeni udeleženci prejeli gradivo v elektronski obliki na vaš elektronski naslov.

Povezavo za webinar iz programa ZOOM boste prejeli na elektronski naslov, katerega boste navedli ob prijavi. V primeru tehničnih težav nam sporočilo pošljite na naš e-mail in vas bomo poklicali.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki)  ali tablico ali pametni telefon. Obvezna je prijava v brezplačni račun programa Zoom.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek, od 08.00 do 13.00 ure.

 

Predsednica komisije za                                                                                    Predsednica DRFD Celje:
strokovno izpopolnjevanje kadrov:                                                                   Brigita Čokl, l.r.
Julija Krajnc, l.r.

Izleti in druženja