Ciklus Posvetovanj v letu 2020

VSEM GOSPODARSKIM DRUŽBAM, SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, DRUŠTVOM IN DOLOČENIM UPORABNIKOM KONTNEGA PLANA

Vodjem računovodskih in finančnih služb
Zadeva: Ciklus posvetovanj v letu 2020

Obveščamo vas, da za abonente našega društva razpisujemo program posvetovanj, ki jih bomo organizirali v okviru vnaprej vplačanega ciklusa posvetovanj – abonmaja.

Predlog tem za ciklus posvetovanj v letu 2020:

1. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2019 za gospodarske družbe
2. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2019 za določene uporabnike kontnega plana
3. Davek na dodano vrednost
4. Promocija zdravja na delovnem mestu in evidentiranje delovnega časa
5. Davčni postopek (kako se pripravim na obisk davčnega inšpektorja; kakšne so pravice in obveznosti)
6. Spremembe insolvenčnih postopkov, insolvenčno pravo
7. Priprave na izdelavo letnega poročila za leto 2020

Program posvetovanja je okvirni in si pridržujemo pravico do sprememb v okviru aktualnih tem v skladu s spreminjanjem zakonodaje.
Cena ciklusa posvetovanj v letu 2020 ostane nespremenjena.
Cena ciklusa posvetovanj za leto 2020 znaša:

– za enega udeleženca 516,39 € + 22 % DDV = 630,00 €
– za dva udeleženca 729,51 € + 22% DDV = 890,00 €
– za tri udeležence 900,00 € + 22% DDV = 1.098,00 €

Za udeležence posvetovanj, ki ne bodo vključeni v rednem letnem ciklusu, bo cena posameznega posvetovanja 147,54 € + 22% DDV = 180,00 €, z vključenim okrepčilom v času odmora.

Posvete zunaj ciklusa posvetovanj bomo organizirali glede na aktualnost posameznih tem, o čemer vas bomo sproti obveščali, v glavnem preko elektronskih medijev (e-mail in spletna stran društva).

Pričakujemo, da boste tudi letos sprejeli naše vabilo in se udeležili posvetovanj, ki so kot vedno ugodna izobraževalna oblika strokovne pomoči našim članom.

Prosimo, da priloženo naročilnico izpolnite (ne pozabite vaš e-mail naslov) in čimprej vrnete na naš naslov, po faksu štev: 03 548 40 10, ali po elektronski pošti: drfd.celje@siol.net,

V pričakovanju vašega naročila in nadaljnjega sodelovanja, vas lepo pozdravljamo.

Predsednica komisije za Predsednica DRFD:

strokovno izpopolnjevanje kadrov: Brigita Čokl, l.r.

Julija Krajnc, l.r.

P R I J A V N I C A ZA CELOLETNI CIKLUS POSVETOVANJ 2020

Družba oz. ime in priimek: _____________________________________________

Kraj, ulica, hišna številka: _____________________________________________

Pošta: _____________________________________________

E:mail: _____________________________________________

Identifikacijska številka za DDV:_________________________________________

Zadeva: Prijava za ciklus posvetovanj za leto 2020

Na podlagi vašega obvestila z dne 21.11.2019, prijavljamo sodelovanje na posvetovanjih, ki jih bo v letu 2020 organiziralo Društvo računovodskih in finančnih delavcev Celje.
Teh posvetovanj se bo udeležil-o ___ član-ov naše družbe.
Kotizacijo za ciklus posvetovanj po programu v znesku EUR__________bomo plačali na vaš transakcijski račun štev: 0510 0801 4233 190 sklic 2020 in naša davčna številka. Po prejetem nakazilu nam izstavite račun.

Kraj in datum: _________________.

žig in podpis