Celoletni ciklus posvetovanj 2021

Prijavnica za ciklus posvetovanj 2021

VSEM GOSPODARSKIM DRUŽBAM, SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, DRUŠTVOM IN DOLOČENIM UPORABNIKOM KONTNEGA PLANA

Obveščamo vas, da za abonente našega društva razpisujemo program posvetovanj, ki jih bomo organizirali v okviru vnaprej vplačanega ciklusa posvetovanj – abonmaja.

Predlog tem za ciklus posvetovanj v letu 2021:
1. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2020 za gospodarske družbe
2. Letno poročilo in davčni obračun za leto 2020 za določene uporabnike kontnega plana
3. Davek na dodano vrednost
4. Spremembe na obdavčitvah osebnih prejemkov
5. Tekoča problematika
6. Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov
7. Priprave na izdelavo letnega poročila za leto 2021

Program posvetovanja je okvirni in si pridržujemo pravico do sprememb v okviru aktualnih tem v skladu s spreminjanjem zakonodaje.

Cena ciklusa posvetovanj v letu 2021 ostane nespremenjena.

Cena ciklusa posvetovanj za leto 2021 znaša:

– za enega udeleženca 516,39 € + 22 % DDV = 630,00 €
– za dva udeleženca 729,51 € + 22% DDV = 890,00 €
– za tri udeležence 900,00 € + 22% DDV = 1.098,00 €
Za udeležence posvetovanj, ki ne bodo vključeni v rednem letnem ciklusu, bo cena posameznega posvetovanja 147,54 € + 22% DDV = 180,00 €, z vključenim okrepčilom v času odmora.

Posvetovanja bodo, v kolikor bodo razmere to dopuščale, potekala v živo, v primeru višje sile pa v obliki Webinarja.

Posvete zunaj ciklusa posvetovanj bomo organizirali glede na aktualnost posameznih tem, o čemer vas bomo sproti obveščali, v glavnem preko elektronskih medijev (e-mail in spletna stran društva).

Vsem, ki boste prijavljeni v ciklus posvetovanj bomo po elektronski pošti pošiljali tudi obvestilnik in vas na ta način sproti obveščali o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem področju in trenutnih aktualnih zadevah.

Pričakujemo, da boste tudi letos sprejeli naše vabilo in se udeležili posvetovanj, ki so kot vedno ugodna izobraževalna oblika strokovne pomoči našim članom.

Prosimo, da priloženo naročilnico izpolnite (ne pozabite vaš e-mail naslov) in čimprej vrnete na naš naslov, po faksu štev: 03 548 40 10, ali po elektronski pošti: drfd.celje@siol.net,

V pričakovanju vašega naročila in nadaljnjega sodelovanja, vas lepo pozdravljamo.